0%
X
Henüz ürün eklenmedi
X
Şifremi Unuttum
Beat göndermeden önce, BeatPazarı kalite standartlarını incelemek için tıklayınız
0

GİRİŞ

YAP

Lisanslar

Lisanslar

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. Beatpazari.com bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir

#TR - Beat Lisansları

STANDART LİSANS

Lisanssız demo olarak internet yayını ve sahne performansları haklarına sahip olabilirisiniz. Televizyon ve Radyo yayınlarında kesinlikle kullanılamaz. Bandrollü CD bastırılamaz. Belirtilen haklar ihlal edildiği takdirde “Özel Lisans” ücreti yapımcı tarafından yasal olarak talep edilip, tüm hakları alınmalıdır. Lisans sorunlarından veya yayın takibinden beatpazari.com sorumlu tutulamaz

1-Demo olarak lisanssız internet yayını hakkı 
2-Sahne performansı hakları   
3-Promosyon amaçlı kullanım hakları

ÖZEL LİSANS

Tüm haklara sahip olmanın yanı sıra, alınan “Özel Lisans” ürünün “beatpazari.com” adresinden tamamen kaldırılmaktadır. Albüm veya Tekli çalışmalarınızda prodüktörün ismine yer verilmelidir. Yasal olarak “Özel Lisans” sahibi dışında üçüncü kişiler veya “Standart Lisans”a sahip kişiler bu altyapıyı kullanarak standart lisans hakları dışında işlem yapamaz. Lisans sorunlarından veya yayın takibinden beatpazari.com sorumlu tutulamaz.

 1-Beatpazari.com web sitesinden kaldırılmaktadır
 2-Bandrollü cd satış hakkı
 3-Tüm dijital müzik marketlerinde lisanslı satış hakkı
 4-Internet platformlarında lisanslı yayın hakkı
 5-Radyo/Televizyon yayın hakkı
 6-Telif hakları

Please read this agreement carefully before your access to the Site or your use of the site. Visitors and users are obliged to use the access to the site or sites, must accept to be bound by the terms and provisions below. If you do not want to be bound by these terms and conditions, you can access the site or use the site and must stop immediately if you begin to use such a use. Beatpazari.com can always make changes to this agreement and these changes are immediately put into effect after the site won the modified contract. You agree to review the agreement periodically in order to be aware of these changes. Your continued access to the Site or Your continued use, you agree to the amended definitive agreement.

#EN - Beat Licenses

STANDARD LICENSE

You can have the rights of internet broadcasting and stage performances as an unlicensed demo. It cannot be used in television and radio broadcasts. A banded CD cannot be printed. If the specified rights are violated, the "Special License" fee must be legally demanded by the producer and all rights must be taken. beatpazari.com cannot be held responsible for license issues or broadcast tracking

1-The right of unlicensed internet broadcasting as a demo
2-Performance rights
3-Promotional usage rights

PRIVATE LICENSE

In addition to having all the rights, the "Special License" obtained is completely removed from the "beatpazari.com" address of the product. The name of the producer should be included in your album or single works. Legally, third parties other than the "Special License" owner or the people holding the "Standard License" cannot operate outside the standard license rights by using this infrastructure. Beatpazari.com cannot be held responsible for license issues or broadcast tracking.

1-Beatpazari.com is removed from the website
2-banded CD sales right
3-Licensed sales right in all digital music markets
4-Licensed broadcasting rights on internet platforms
5-Radio/Television broadcasting rights
6-Copyrights

Bitte lesen Sie diese Bedingungen aufmerksam, bevor Sie diese seite benutzen. Durch die Nutzung dieser seite erklären Sie Ihr Einverständnis, an diese Bedingungen gebunden zu sein. Wenn sie nicht an diese Bedingungen und Bestimmungen bunden sein möchten müssen sie an dieser Seite nicht zugreifen oder es nutzen, falls sie jedoch angefangen haben diese seite zu nutzen verlassen sie es. Beatpazari.com kann jeder zeit die nutzungsbedingungen ändern und somit gültigen die neue nutzungsbedingungen. Durch die kenntnis von diesen änderungen erklären Sie Ihr Einverständnis es periodisch zu überprüfen. Falls sie immer noch einen zugrief auf die seite habt und es nutzt akzeptieren sie diese neue änderungen.

#DE - Beat Lizenzen

KSTANDARDLIZENZ

Sie können die Rechte an Internetübertragungen und Bühnenauftritten als nicht lizenzierte Demo haben. Es kann nicht in Fernseh- und Radiosendungen verwendet werden. Eine gebänderte CD kann nicht bedruckt werden. Werden die genannten Rechte verletzt, muss die „Sonderlizenz“-Gebühr vom Produzenten gerichtlich eingefordert und alle Rechte eingenommen werden. beatpazari.com kann nicht für Lizenzprobleme oder Sendungsverfolgung verantwortlich gemacht werden

1-Das Recht auf unlizenzierte Internetübertragung als Demo
2-Aufführungsrechte
3-Promotionale Nutzungsrechte

PRIVATE LIZENZ

Zusätzlich zu allen Rechten wird die erhaltene „Speziallizenz“ vollständig von der „beatpazari.com“-Adresse des Produkts entfernt. Der Name des Produzenten sollte in Ihrem Album oder einzelnen Werken enthalten sein. Rechtlich gesehen können andere Dritte als der Inhaber der „Speziallizenz“ oder die Inhaber der „Standardlizenz“ diese Infrastruktur nicht außerhalb der Standardlizenzrechte betreiben. Beatpazari.com kann nicht für Lizenzprobleme oder Sendungsverfolgung verantwortlich gemacht werden.

1-Beatpazari.com wurde von der Website entfernt
2-Band CD Verkaufsrecht
3-Lizenziertes Verkaufsrecht in allen digitalen Musikmärkten
4-Lizenzierte Senderechte auf Internetplattformen
5-Rundfunk-/Fernsehübertragungsrechte
6-Urheberrechte

COPYRIGHT BEATPAZARI.COM ALL RIGHT RESERVED.