Purchase this item

It's great that you want to purchase this item, but first you need to sign in.

I need an BeatPazarı Account Sign up
I have an BeatPazarı Account Sign in

Ücretsiz Ürün Sözleşmesi

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. Beatpazari.com bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir

#TR - Ücretsiz Ürün Sözleşmesi

TARAFLAR

1- Ücretsiz ürünün yayınlanacağı platform (Bundan böyle sözleşmede kısaca “BeatPazari.com” olarak anılacaktır)

1.1- Ürünü üreten kişi (Bundan böyle sözleşmede kısaca “SANATÇI” olarak anılacaktır.

1.2- Ürünü üreten kişi adına yayımlama hakkı bulunan gerçek veya tüzel kişi;  (Bundan böyle sözleşmede kısaca “MENAJER” olarak anılacaktır)

SÖZLEŞMENİN KONUSU

2- İşbu sözleşmenin konusu, SANATÇI’nın hazırlayıp dinletiye sunacağı veya SANATÇI yerine yayımlama hakkı var olan MENAJER’in ürün veya ürünler yayımlanması ücretsiz veya tanıtım amacıyla ile ilgili faaliyetlerin tarafların bu konudaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

SANATÇI VE MENAJER’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3- MENAJER, SANATÇI’nın, hazırladığı ürün veya ürünleri (beat, albüm, EP., single vb. ) BeatPazari.com üzerinden SANATÇI’nın hesabını kullanma izninin olduğu netleştirilerek faaliyetler gerçekleştirilir. Ücretsiz olarak yayınlanacak olan ürün BeatPazari.com üzerinden fiyat etiketi olarak sıfır (0) belirtilecektir.

3.1- Yayımlanacak olan ürünlerin telif hakları ile ilgili tüm bağdaştırıcı konular SANATÇI veya MENAJER’i ilgilendirir.  Telif hakkı ile ilgili izinsiz kullanılan tüm materyallerden BeatPazari.com sorumlu tutulamaz.

3.2- SANATÇI, BeatPazari.com tarafından yayınlanacak olan tüm mali ve manevi hakları SANATÇI’ya ait olmakla birlikte, yayınlanması talep edilen ürünün gönderimi gerçekleştiği andan itibaren sözleşme kabul edilmiş sayılır. MENAJER tarafından SANATÇI’nın bilgisi dâhilinde olmadan doldurulan formlar (yüklemeler) MENAJER’in sorumluluğunda olup BeatPazari.com yayım faaliyetlerinden dolayı kaynaklanan zararı telafi etmekle yükümlü değildir.

3.3- Yapılacak olan tüm yayımlama faaliyetleri ve tüm tanıtım ve reklam faaliyetlerinde SANATÇI ve MENAJER’in ileteceği formlar ve yüklemeler ile tamamen SANAÇI ve/veya MENAJER’e aittir. SANATÇI tarafından onaylanmayan hiçbir ürün yayımlanmayacağını BeatPazari.com kabul ve taahhüt eder.

BEATPAZARI.COM’UN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4- BeatPazari.com tüm yayımlama faaliyet haklarını SANATÇI veya MENAJER’den alır. İzinsiz yayımlanma iş bu sözleşmede belirtilen 3.1 maddede SANATÇI’nın haberi dışında MENAJER’in form ve yüklemeleri tamamen MENAJER’in sorumluluğundadır. BeatPazari.com yayım faaliyetlerinden dolayı kaynaklanan zararı telafi etmekle yükümlü değildir.

ÜCRET KONUSU

5- İşbu sözleşmede belirtildiği üzere yayımlanan ürün tamamen ücretsizdir. Belirtilen ürün hakkında SANATÇI, MENAJER ve BeatPazari.com hiçbir kullanıcıdan ödeme talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

6- Taraflar işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkları öncelikle dostane ilişkiler çerçevesinde yürütecekleri sulh görüşmeleri yoluyla gidermeye azami gayret göstereceklerdir. Anılan görüşmeler sonunda mutabakata varılamaması halinde ulusal ve uluslararası kanunlar geçerli olacaktır.

Please read this agreement carefully before your access to the Site or your use of the site. Visitors and users are obliged to use the access to the site or sites, must accept to be bound by the terms and provisions below. If you do not want to be bound by these terms and conditions, you can access the site or use the site and must stop immediately if you begin to use such a use. Beatpazari.com can always make changes to this agreement and these changes are immediately put into effect after the site won the modified contract. You agree to review the agreement periodically in order to be aware of these changes. Your continued access to the Site or Your continued use, you agree to the amended definitive agreement.

#EN - FREE PRODUCTS CONVENTION

PARTIES

1- Free product's release to the platform (hereinafter briefly in the contract "beatpazari.co" will be specified.)

1.1- Product revealing (hereinafter briefly in the contract, "ARTIST" will be called.)

1.2- Natural or legal persons who are entitled to publish the name of the person producing the product; (Hereinafter briefly in the contract "MANAGER" will be called.)

TOPIC OF THE CONTRACT

2- The subject of the contract, the parties' activities related artists prepare Manager who has the right to publish rather than submit to a concert or ARTIST product or products to be released in order to free or demonstration is to determine the rights and obligations in this regard.

ARTISTS AND MANAGER RIGHTS AND OBLIGATIONS

3- Manager, artists prepare the product or products (beat, album, EP, singles, etc.) By confirming that permission to use the artist's account of activities carried out beatpazari.com. Beatpazari.com as the price tag on the product which will be published free of charge will be indicated zero.

3.1- All issues related to copyright in the product to be released is a problem ARTIST or manager.Copyright All materials related to the unauthorized use is not responsible beatpazari.com.

3.2- ARTISTS, although all of which will be published by beatpazari.com financial and moral rights of the artist, sending the request to publish the product from the moment he realized the contract shall be deemed accepted. The forms completed by all without the artist's knowledge MANAGER (uploads) are the responsibility of the manager is not obliged to compensate for damage caused due to beatpazari.com publications.

3.3- Things that all publishing activities and all promotional and advertising activities in the form and upload messages to the artists and managers are fully artists and / or belong to the manager.Any product that is not approved by the artist, does not publish beatpazari.com.

BEATPAZARI.COM RIGHTS AND OBLIGATIONS

4- Beatpazari.com takes all publishing activities artists rights or the manager.Unauthorized publication, Contract of the manager outside the knowledge of the artist in the form specified in Article 3.1 and upload the sole responsibility of the manager.Beatpazari.com, it was not obliged to compensate for damage caused due to the extension activities.

REMUNERATION SUBJECT

5- As indicated in contract released product is completely free.Artists about the specified product, and will not demand payment from beatpazari.com manager user agrees and undertakes no.

SETTLEMENT OF DISPUTES

Sides, any dispute arising from the implementation of contract to be carried out primarily within the framework of friendly relations, will exert maximum efforts to resolve through peace talks. National and international law in case of failure to agree on the results of the negotiations will be valid.

Bitte lesen Sie diese Bedingungen aufmerksam, bevor Sie diese seite benutzen. Durch die Nutzung dieser seite erklären Sie Ihr Einverständnis, an diese Bedingungen gebunden zu sein. Wenn sie nicht an diese Bedingungen und Bestimmungen bunden sein möchten müssen sie an dieser Seite nicht zugreifen oder es nutzen, falls sie jedoch angefangen haben diese seite zu nutzen verlassen sie es. Beatpazari.com kann jeder zeit die nutzungsbedingungen ändern und somit gültigen die neue nutzungsbedingungen. Durch die kenntnis von diesen änderungen erklären Sie Ihr Einverständnis es periodisch zu überprüfen. Falls sie immer noch einen zugrief auf die seite habt und es nutzt akzeptieren sie diese neue änderungen.

#DE - Kostenlose Produktvereinbarungen

PARTEINEN

1- Plattform wo der freie Produkt veröffentlich wird (Von nun an wird es auf der vertrag “BeatPazari.com” heißen)

1.1- Hersteller der Produkt (Von nun an wird es auf der vertrag “Künstler” heißen)

1.2- Natürliche oder Juristische Person die das recht hat das zu Veröffentlichen in name der Producer (Von nun an wird es auf der vertrag “Manager” heißen)

GAGENSTAND DES VERTRAGES

2- Das gegenstand des Vertrages ist, das Produkt die der Hersteller oder Manager der die Rechte dazu hat und somit werbung macht oder es veröffentlichen wird muss die Rechte und die Verbindlichkeiten dazu erkennen.

RECHTE UND PFLICHTEN DES KÜNSTLER UND MANAGER

3- Der Manager die das Produkt oder Produkten hochladen wird (Beat, Album, EP., Single usw.) muß den Konto der Hersteller benutzen. Produkte die kostenlos veröffentlich werden sollte muß der Preis als null (0) gegeben werden.

3.1- Themen über Urheberrechte des Produkten ist der Manager und der Hersteller verantwortlich. Über ohne erlaubnis verwendete produkte ist BeatPazari.com nicht verantwortlich.

3.2- Alle rechte der Produkten gehören den Hersteller und von dem moment an das er das verkauft hat ist er in einverständnis das er die Nutzungsbedingungen akzeptiert hat. Hochgeladene Dateien von der Manager ohne dabei der Künstler das zu wissen und somit verursachte schaden ist der Manager verantwortlich und nicht BeatPazari.com

3.3- Alle Aktivitäten bei der Hochladen, Werbung, Veröffentlichen gehört den Manager und/oder Künstler. BeatPazari.com akzeptiert und verplichtet das von der Hersteller nicht genehmigte Produkte werden nicht veröffentlicht und hochgeladen.

BEATPAZARI.COM'S RECHTE UND PFLICHTEN

4- BeatPazari.com nehmt die Rechte von Hochladen der Produkte von der Manager oder Hersteller. Ohne erlaubnis der Künstler hochgeladene Materiellen ist in der Verantwortlichkeit der Manager (Artikel 3.2). BeatPazari.com ist nicht Verantwortlich bei der schadensersatz für Ihre Aktivitäten.

ÜBER DEN PREIS

5- Wie es auch in der Titel heißt kann der Künstler oder Manager kein preis erhalten bei der Kostenlose Produkte. Der Künstler, Manager und BeatPazari.com ist in Einverständnis damit.

LÖSUNG VON PROBLEMEN

6- Bei der Probleme müssen die seiten als allererstes Freundschaftlich reden und das klären. Wenn das keine lösung zeigt werden die nationale und internationale Gesetze gilten.