Purchase this item

It's great that you want to purchase this item, but first you need to sign in.

I need an BeatPazarı Account Sign up
I have an BeatPazarı Account Sign in

Kullanım Şartları

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. Beatpazari.com bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir

#TR - Kullanım Şartları

MARKALAR, FİKRİ MÜLKİYET, TELİF HAKLARI

Beatpazari.com sitesinde bulunan tüm materyallerin tüm hakları yükleyici, yapımcı, satıcı sıfatları taşıyan kişilere aittir. Beatpazari.com web sitesinde yayımlanan içerikler (logolar, markalar, bilgiler ve grafikler), ulusal ve uluslararası kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile korunmaktadır.  Kullanıcı Web site dahilinde bulunan ürünleri, bilgileri, her türlü resimleri, metinleri, ikonları, görsel ve işitsel ve sair imgeleri, video klipleri, dosyaları, web sitesi, kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Beatpazari.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.  Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal;  Site'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.  Siteden alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte kaynak ifadesi eklenmeden kullanılamaz.  Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.

KULLANIM KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Beatpazari.com herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Bu sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş sürüm bulunmaktadır. Bu web sayfalarının kullanılması ile kullanıcı, müşteri, satıcı, üretici, yayınlayıcı, sanatçı, menajerler için mevcut sürüm ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.

ÜÇÜNCÜ PARTİ SİTELERE VERİLEN BAĞLANTILARA (LİNK) DAİR

Beatpazari.com, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde beatpazari.com ile hiçbir kontrolü olmadığı için, bağlantıların gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Tüm kullanıcıların beatpazari.com ile  herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

KULLANICI BİLGİLERİ HAKKINDA

Beatpazari.com sitesinde; tüm kullanıcıların (alıcı ve satıcı) satışa sunabileceği ürünler için  formları (yüklemeler) yer aldığı bölümler(kategoriler)  yer almaktadır. Bu bölümlerin doldurulması esnasında kullanıcıların küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözleri ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur. Ayrıca bu yüklemeler sözleşme dışı kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek olarak kullanılmaları yasaktır. Kullanıcılarının bu sayfaları kullanarak bir ürün alma ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri bulunma hakları yoktur.

MATERYALLERİ SATMA, SATIN ALMA VE HİZMET ÜCRETLERİ

BeatPazari.com üzerinden yapılan tüm işlemlerde aşağıda belirtilen işlem ve eylemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır. Belirtilen eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde BeatPazari.com bir zarara uğrar veya 3. Kişinin uğradığı zararı gidermek zorunda kalırsa; bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler BeatPazari.com’un zararını gidermekle yükümlüdürler. BeatPazari.com bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren üyenin üyeliğine bildirimsiz olarak derhal son verebilir.

-Yanlış veya başkasının ismiyle üye olmak, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler,
-Başka birinin hesabını izinsiz kullanmak;
-Başka birinin yerine geçmek veya yanlış bir isimle (tanınmış sanatçı, yapımcı vs.) üyelik gerçekleştirmek;
-Herhangi bir materyalin fiyatını manipüle etmek, ya da diğer kullanıcıların materyal girişlerine müdahale etmek;
-BeatPazari.com içeriğini kopyalamak, değiştirmek veya izinsiz yaymak;
-BeatPazari.com’un bütününü veya herhangi bir bölümünü bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanmak;
-BeatPazari.com’un, makul olmayan veya sisteme orantısız derecede büyük yük getiren şekilde erişim sağlamaya çalışmak.

BeatPazari.com üyeliği tamamen ücretsizdir. Tüm kullanıcılar BeatPazari.com üzerinden dilediği materyalleri dinlemekte özgürdür. Kullanıcılar, BeatPazari.com üzerinden satışa sunduğu her materyal için bir hizmet bedeli öder. Bu bedel -şu an için- belirtilen fiyat bedelinin %10’udur.

GÖNDERİLEN MATERYALLER VE LİSANS

Tüm kullanıcılar için materyal satın alma ve satma, iki lisans grubundan birine tabidir;

- STANDART LİSANS
İnternet yayını ve sahne performansları haklarına sahip olabilirisiniz. Televizyon ve Radyo yayınlarında kesinlikle kullanılamaz. Bandrollü CD bastırılamaz. Belirtilen haklar ihlal edildiği taktirde “Özel Lisans” ücreti yapımcı tarafından yasal olarak talep edilip, tüm hakları alınmalıdır. Lisans sorunlarından veya yayın takibinden beatpazari.com sorumlu tutulamaz.

- ÖZEL LİSANS
Tüm haklara sahip olmanın yanı sıra, alınan “Özel Lisans” ürünün “BeatPazari.com” adresinden tamamen kaldırılmaktadır. Albüm veya Single çalışmalarınızda yapımcının ismine yer verilmelidir. Yasal olarak “Özel Lisans” sahibi dışında üçüncü kişiler veya “Standart Lisans”a sahip kişiler bu altyapıyı kullanarak standart lisans hakları dışında işlem yapamaz. Lisans sorunlarından veya yayım takibinden beatpazari.com sorumlu tutulamaz.

Materyaller BeatPazari.com satışa sunulması için, özel lisans koşullarına sahip materyallerin yüklenmesi söz konusudur. Satın almada her iki lisansın koşulları geçerli olup;  dosyalar BeatPazarı.com Yardım sayfalarında belirtildiği üzere gönderim sağlanmalıdır. BeatPazarı.com kontrolünde ise gönderilen dosyaların kontrolü sağlanıp, onaylandığı taktirde yayımlanır. Bu lisans koşulları kapsamında açıkça verilmeyen materyallere yönelik diğer tüm hakları üreticiye aittir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI

Bilgilerinizin toplanması ve kullanımıyla ilgili olarak “Gizlilik Sözleşmesi” ifşalarına bakın.

HAK VE SORUMLULUKLAR

Beatpazari.com sitesine bulunan içerikler formların doldurulmasından itibaren kontrol edilmekte,  güvenliği ve telif hakları ), ulusal ve uluslararası kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile kontrol edilip korunmaktadır. Ancak, web sitesi üzerinden satışa sunulan materyallerin fiyat hatalarından beatpazari.com sorumlu tutulamaz. Satışa sunulan ürünlerin detayları (fiyat, açıklama ve diğer özellikleri) dışında kategorisel her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir, satış veya bilgi hatasından dolayı beatpazari.com sitesine sorumluluk yüklenemez. Tüm Kullanıcılar,  yükledikleri tüm materyallerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs konularda hak ve yetkileri olduğunu aksi durumlarda BeatPazari.com’a yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler.

KULLANIM ŞARTLARI İHLALİ

Tüm kullanıcıların beatpazari.com ile ilgili yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek ve her türlü yasal tedbiri alma hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden kullanıcılar, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde BeatPazari.com’un kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

YETKİLİ HUKUK MERCİİ VE MAHKEMELER

BeatPazari.com’u kullanmakla, ile ilgili bir ihtilafın çıkması halinde, bu ihtilafın kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın , ulusal ve uluslararası kanunlar ve uluslararası kanunlara tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar.

Please read this agreement carefully before your access to the Site or your use of the site. Visitors and users are obliged to use the access to the site or sites, must accept to be bound by the terms and provisions below. If you do not want to be bound by these terms and conditions, you can access the site or use the site and must stop immediately if you begin to use such a use. Beatpazari.com can always make changes to this agreement and these changes are immediately put into effect after the site won the modified contract. You agree to review the agreement periodically in order to be aware of these changes. Your continued access to the Site or Your continued use, you agree to the amended definitive agreement.

#EN - Terms Of Use

TRADEMARKS, INTELLECTUAL PROPERTY, COPYRIGHT

Rights of all the materials on BeatPazari.com belong to the site uploader, producer and people who have vendor qualifications. The contents published on the website beatpazari.com (logos, trademarks, information and graphics) are protected by national and international laws and international agreements. The user products contained within the website; information, all kinds of pictures, text, icons, visual and other images, video clips, files, web site should not partially or completely not reproduced, copied, distributed, online or other methods can not be used to send copyright materials. Beatpazari.com users directly and / or indirectly undertake the responsibility to accept and will not compete. Any information or material on this Site; all or a portion of the site was revised.Using a different format to make additions or replace a portion of it is prohibited. All kinds of information taken from the site (text or images) can not be used without the addition of the phrase source large enough to be easily seen, a registered trademark owned by a third person or institution in the statements contained in the Site; services, logos, etc. warning and brackets, can not be removed when quoting from the site.

CHANGING THE TERMS OF USE

Beatpazari.com without showing any reason or without prior notice before or after changing the conditions of the user agreement reserves the right to add or replace this agreement. These pages are available and updated versions.The User of this website, customers, vendors, manufacturers, artists, agrees that the current version is limited to managers.

THE LINKS TO THIRD PARTY SITES (LINK)

Direct or indirect links to other sites from Beatpazari.com can be given.The Purpose of these links is to inform or advertise. Since beatpazari.com has no control on the source of the links on the website, users are responsible for the accessibility of resources, websites, any content that can be derived therefrom, advertising, agrees to the responsibility, products or other materials. All users of beatpazari.com should know that beatpazari.com is not responsible for any website or any content which can be obtained on the source(link) or through them, relying on the goods or services by them; or cause in connection with the use of their owned or any caused alleged loss or damage,beatpazari.com directly or indirectly acknowledges that it is not responsible.

USER INFORMATION ABOUT

At Beatpazari.com, all users' (buyers and sellers) section and the forms where products may be offered for sale (categories) are well located. Users during the filling of this section, swearing, threats, provocation, using offensive words and illegal content should not be used.There should not be harm to others' the legal rights and personal rights. In addition, these installations shall not be used as examples to be copied, produced or re-used in external contracts. Users have no right to sell a product or service using this site, nor commercial advertising.

MATERIALS SALE, PURCHASE AND SERVICE FEES

In all transactions made through the following processes at BeatPazari.com are prohibited: In case of performing the specified actions where beatpazari.com suffers a loss or if it has to fix the damage suffered by third parties.Users who perform such actions are required to address paying the loss to beatpazari.com. Beatpazari.com may terminate immediately the membership without any notice of a member who perform these actions and operations.

-Wrong become a member by name or someone else's, inaccurate or misleading personal information,
-Unauthorized use of someone else account,
-Instead of someone else or pass a wrong name (well-known artists, producers, etc.) achieve membership,
-Any to manipulate the price of a material, or material inputs to interfere with other users,
-To copy the contents beatpazari.com, change or spread without permission,
-Beatpazari.com to disrupt the whole or any part of the change, in order to make use of reverse engineering,
-Beatpazari.com, system unsuitable or disproportionately large load that way to try to gain access,

At Beatpazari.com, becoming a member is completely free.All users are free to listen to the materials they wish via beatpazari.com.Users pay a service fee for each material which will be purchased via beatpazari.com. This amount is 10% of the cost price determined at the moment.

POSTED MATERIALS AND LICENSE

Buying and selling materials for all users is subject to one of the two license groups;

-STANDARD LICENSE
You can have Internet broadcasting and stage performances rights. Can not be used in television and radio broadcasts.Telepermitted CD irrepressible.If the rights are violated "special license" fee legally be requested by producers and must be taken. all right and follow-up of the broadcasting license shall not be liable to beatpazari.com.

-SPECIAL LICENSE
In addition to having all the rights, received "Special license" product is completely removed from beatpazari.com. Your album or single work should include the name of the producer/manufacturer. Legally other than the owners of "special license", users with third parties, "Standard License" unable to proceed beyond the standard license rights to use this infrastructure. beatpazari.com shall not be taken liable to rights and follow-up of the broadcasting license.

Materials to be offered for sale at beatpazari.com are subject to installation according to terms of the special license.The terms of each license are valid on the purchase at beatpazari.com. Files should be sent as stated in the help pages.Beatpazari.com on the other hands checks the files sent and approves them to be published. Within these license conditions, The rights to the unprovided materials are expressively granted to the producers.

PRIVACY AND PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION

Regarding the collection and use of your information, Privacy Policy to see.

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

Since the filling of forms is controlled content on the site, security and copyrights are protected and checked with national and international laws and international agreements. However, beatpazari.com website can not be held responsible for the errors in prices of materials offered for sale.Apart from details of products offered for sale (price, description and other features), any kind of categorical changes and improvements can be made by betpazari.com. Beatpazari.com will not be held responsible for any changes which arise due to errors in sales or information. All users of the intellectual work (action, text, video, photos, slogans, pictures, cartoons, comic, word, song, melody, reviews, etc.) or materials they install belongs to them and they are personally responsible to use, propagate, reproduce, put them in commercial sites etc. otherwise beatpazari.com reserves the rights and powers to accept and affirm the requests in this matter.

VIOLATION OF TERMS OF USE

If it is determined that all users use contrary to the above-mentioned conditions and laws regarding beatpazari.com, the site has the right to take legal measures to inform users and the competent authority. Users in violation of one or more of the above-mentioned articles shall be held personally and legally responsible for criminal actions because of this violation. Furthermore due to this violation, beatpazari.com devolves the event's law and the right to compensation for failure to comply with these conditions on the side of the user.

COMPETENT LEGAL AUTHORITIES AND COURTS

By using beatpazari.com, in the event of a dispute, regardless of the conflict's conflict of laws rules, national and international laws and international laws would be subject to and shall be deemed to have accepted it will be solved according to the law.

Bitte lesen Sie diese Bedingungen aufmerksam, bevor Sie diese seite benutzen. Durch die Nutzung dieser seite erklären Sie Ihr Einverständnis, an diese Bedingungen gebunden zu sein. Wenn sie nicht an diese Bedingungen und Bestimmungen bunden sein möchten müssen sie an dieser Seite nicht zugreifen oder es nutzen, falls sie jedoch angefangen haben diese seite zu nutzen verlassen sie es. Beatpazari.com kann jeder zeit die nutzungsbedingungen ändern und somit gültigen die neue nutzungsbedingungen. Durch die kenntnis von diesen änderungen erklären Sie Ihr Einverständnis es periodisch zu überprüfen. Falls sie immer noch einen zugrief auf die seite habt und es nutzt akzeptieren sie diese neue änderungen.

#DE - Nutzungsbedingungen

MARKEN, GEISTIGES EIGENTUM, URHEBERRECHTE

Alle rechte für die materialen die auf Beatpazari.com befinden gehören den hochlader, produzent und verkäufer. Veröffentlichten inhalte die auf Beatpazari.com befinden (Logos, Marken, Informationen und Grafiken) werden durch nationale und internationale Gesetze und internationale Konventionen geschützt. Der Benutzer ist in einverständnis dass er die Produkte, Informationen, Bilder, Texte, Symbole, Visuelle und Auditive Bilder, Videos, Dateien die auf dieser Seite finden teilweise oder vollständig nicht kopieren, vervielfachen und ausgeben kann. Sie können das alles online oder mit anderen methoden nicht schicken und im anderen aktionen gelangen. Sie akzeptieren damit das sie mit Beatpazari.com direkt und/oder indirekt nicht in Wettbewerb gelangen. Jedes information oder materiel, die ganze seite oder ein teil davon kann nicht mit überarbeiten, hinzufügen oder mit etwas ändern genutzt werden. Informationen die von der seite genommen wurden (schriftliche oder visuelle) kann man nur benutzten wenn man deutlich die quelle gebt. Die materielle die genommen wurden und dritte person oder institution logos, marken, warnungen haben kann nicht entfernt werden.

ÄNDERUNG DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Beatpazari.com hat das recht ohne ankündigung, ohne einem grund die Nutzungsbedingungen zu ändern, erneuren. In dieser seite findet sich das aktuelle ebenfalls das neue version. Mit der benutzung dieser seite akzeptiert der benutzer, kunde, verkäufer, produzent, verbreiter, künstler, manager das sie mit der aktuelle version zufrieden sind.

LINKS FÜR DRITTE PARTEI SEITEN

In der seite können sie links zur anderen seiten geben das zweck dazu ist zu informieren oder werbung machen. Der Benutzer bestätigt damit das er für die inhalte des links, werbung, produkt oder andere materielle verantwortlich ist weil die quelle des links nichts mit beatpazari.com zu tun hat. Der Benutzer ist in Einverständnis das er die inhalte des links oder das dienst in den linken vetraut und somit angeblich verursachte verlust oder beschädigung direkt oder indirekt Beatpazari.com nicht verantwortlich ist.

ÜBER BENUTZERINFORMATIONEN

Jeder benutzer (Käufer und Verkäufer) hat abschnitte (kategorien) wo sich formen finden (hochgeladenes) für die produkte das er verkaufen will. Während der erfüllung dieser felder haben sie keine rechte schimpfworte, bedrohung, störende texte, illegale inhalte zu haben, schreiben oder gesetzlichen und persönlichen rechte jemand anderes zu verletzen. Hochgeladene dateien kann außervertraglich nicht kopiert und benutzt werden außerdem als beispiel für reproduzieren genutzt werden. Benutzer haben nicht die rechte diese seite als produkt kaufen, verkaufen zu nutzten außerdem werbung für kommerzielle zwecke zu machen.

MATERIELLEN VERKAUFEN, KAUFEN UND SERVICEGEBÜHREN

Folgende transaktion und aktionen sind verboten auf Beatpazari.com. Falls der Realisierung des angegebene Aktionen und Transaktionen kann Beatpazari.com schaden erleiden und somit derjenige der das schaden verursacht hat ist verantwortlich für die behebung der schäden. Beatpazari.com hat somit das recht diejenigen benutzer zu löschen.

-Mit falschen oder mit dem namen jemand anderem registrieren ebenfalls ungenaue oder irreführende persönliche daten nutzen
-Unbefugte Nutzung des Kontos einer anderen Person
-Jemand anderen imitieren und somit registrieren (Berühmte Personen, Produker)
-Preis einer materiel manipulieren oder bei der materiel hochladen einmischen
-Beatpazari.com inhalt kopieren, ändern oder verbreiten
-Beatpazari.com als gesamtheit oder ein teil davon ändern, beschädigen, als was anderes benutzen
-Zugang zu BeatPazari.com als in einer Weise, die zu einer unvernünftigen oder unverhältnismäßig großen Belastung folgt erhalten

BeatPazari.com registrierung ist vollkommen kostenlos. Jeder benutzer kann die materiellen auf BeatPazari.com freiwillig hören.Für jedes materiell die auf BeatPazari.com verkauft werden soll muss derjenige ein service-gebühr bezahlen, dieser preis ist für den moment %10 der angegebene preis.

EINGEREICHTE MATERIELLEN UND LIZENZ

Das material für alle Benutzer zu kaufen und zu verkaufen gehört zu einer der von zwei Lizenzgruppen;

- STANDARD LIZENZ
Sie können die Rechte zur Veröffentlichung im Internet-und Bühne auftritte haben. Es kann nicht im Fernsehen und Radiosendungen verwendet werden. CD’s kann nicht geschrieben werden. Wenn der angegebene Rechte verletzt wurde müsste der producer das "Privat Lizenz" preis gesetzlich fordern. Wegen lizenz problemen oder broadcasten kann BeatPazar.com nicht haftbar sein.

- PRIVAT LIZENZ
Neben all der Rechte kann ein "Privat Lizenz" Produkt von BeatPazari.com entfernt werden. Das album oder singles sollte den Namen der producer haben. Rechtlich die leute die keinen “Privat Lizenz” haben können nur die “Standard Lizenz” bedingungen füllen. Wegen lizenz problemen oder broadcasten kann BeatPazar.com nicht haftbar sein.

Um diese materiellen auf BeatPazari.com zu verkaufen müssen sie ein “Privat Lizenz” besitzen. Die bedingungen für jede lizenz muss gültig sein; die dateien müssen die bedingungen erfüllen die auf der “Hilfe” seite finden somit es hochgeladen kann. Wenn diese bedingungen erfült werden veröffentlicht BeatPazari.com diese materiellen. Alle andere dinger die nicht spezifiziert wurden und somit auch die lizenz davon gehört den hersteller.

DATENSCHUTZ UND SCHUTZ PERSÖNLICHER INFORMATIONEN

Für weitere informationen gucken sie die seite “Datenschutzbestimmungen” an.

RECHTE UND PFLICHTEN

Materielle die auf BeatPazari.com finden werden nach der erfüllung der forman kontrolliert. Sicherheit und Urheberrechte davon werden kontrolliert und geschützt durch nationale und internationale Gesetze und internationale Konventionen. Allerdings fehler bei der Preis für die Materialien die zur Verfügung über die Website steht kann BeatPazari.com nicht haftbar sein. Die details des zum Verkauf angebotenen Produkte (Preis, Beschreibung und andere Eigenschaften) können jederzeit gändert werden und somit auch die kategorie davon. Aufgrund dieser änderungen könnten falsche Verkaufs oder Informationsfehler auftreten das beatpazari.com nicht verantwortlich ist. Alle Benutzer die Materiellen hochladen wie zum beispiel Aktion, Text, Video, Foto, Slogan, Bild, Karikatur, Linie, Wort, Lied, Melodie, geistige Werke wie zum Beispiel Kommentare bestätigt dass es Ihnen gehört. Wegen der rechtliche schritte gegen BeatPazari.com die bei der Verbreitung, Vervielfältigung verursacht wurden ist der Benutzer verantwortlich.

VERSTOß GEGEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Alle Benutzer die oben genannten Bedingungen nicht erfüllen und gegen die regeln Verstoßen hat Beatpazari.com das recht rechtliche maßnahmen zu nehmen. Benutzer die gegen die oben genannten Materialien sind, sind persönlich verantwortlich für Verstöße gegen Straf-und Zivilrecht. Auch aufgrund dieser Verletzung, die das Ereignis aufgezeichnet wurden hat BeatPazari.com das recht die Benutzer bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen auf Entschädigung.

DIE ZUSTÄNDIGEN STRAFVERFOLGUNSBEHÖRDEN UND DIE GERICHTE

Im Falle eines Rechtsstreits durch nutzung BeatPazari.com bestädigen die benutzer durch nationalen und internationalen Gesetze und unterliegen den internationalen Gesetzen dass diese probleme gelöst werden soll.